Lima, C. C. R. de (2010) “O Rio de Janeiro no tempo de D. JOÃO VI DOI 10.5216/o.v8i11.9368”, OPSIS, 8(11), p. 341–360. doi: 10.5216/o.v8i11.9368.