Freitas, Eliane Martins de. 2015. “Expediente”. OPSIS 15 (2). Goiânia:I-X. https://www.revistas.ufg.br/Opsis/article/view/39135.