Lima, C. C. R. de. (2010). O Rio de Janeiro no tempo de D. JOÃO VI DOI 10.5216/o.v8i11.9368. OPSIS, 8(11), 341–360. https://doi.org/10.5216/o.v8i11.9368